КАРПАТХІМ

про нас

ТОВ "Карпатхім"

ЕКОТЕХНОЛОГІЇ для МАЙБУТНІХ ПОКОЛІНЬ

ТОВ “КАРПАХІМ” було створено в 2014 році хіміком з 50-річним стажем роботи в галузі – Олександром Бращайко.
Загальний сімейний стаж роботи родини Бращайко в хімічній галузі складає понад 200 років.
Олександр Бращайко є автором винаходів та патентів в хімічній
та суміжних з нею галузях виробництва.
Домінантою творчої діяльності Олександра Бращайко є створення безвідходних технологій для хіміко-лісового комплексу, що стало запорукою вирішення
важливих екологічних питань, створення нових наукомістких
продуктів, які знайшли широке застосування в аграрному секторі,
нафтогазовому комплексі, лісовій та деревообробній промисловості, металургії та металообробці, будівництві, в сфері утилізації відходів побутового характеру.