КАРПАТХІМ

Кормові добавки

для всіх видів тварин

СИНЕРГІЯ АКТИВ

унікальна Кормова добавка

Синергія Актив – це унікальний продукт на основі природного клиноптилоліту, гідратованого алюмосилікату з кристалічною структурою. Завдяки цьому типу структури Синергія Актив утворює багато канальчиків, пор і порожнин. Ці пори корисні для катіонної обмінної здатності (КОЗ), яка є специфічною для клиноптилоліта.

Оскільки поверхня клиноптилоліту має негативний заряд, Синергія Актив володіє афінністю відносно позитивно заряджених елементів або молекул.

Синергія Актив має специфічну афінність по відношенню до: молекул аміаку (NH3), іонів амонію (NH4+), воді (H2O), іонів важких металів (Pb++, Hg++, Cd++, Cs++, Co++, Ni++) і молекул газів (CO, CO2, N2 , H2S, C2H2).

Діаметр пор клиноптилоліта становить 400 пм (0,4 нм = 4 Å), тому молекули з діаметром <400 пм можуть бути захоплені всередині структури, з іншого боку молекули з діаметром> 400 пм не співвідносяться з діаметром пор, завдяки чому Синергія Актив не має здатності захоплювати вітаміни і амінокислоти через великий діаметр їх молекул.

Кормова добавка "Метди"

Важливе місце у відгодівлі жуйних тварин займає природній протеїн.

Для його поповнення в раціоні жуйних тварин використовують небілкові синтетичні азотовмісні речовини: карбамід, біурет, диамонійфосфат, амонію сульфат, вуглеамонійні солі, тощо.
Найбільш широкого застосування в практиці відгодівлі жуйних тварин знайшов карбамід. В звичайних умовах ним поповнюють або замінюють 20-35% перетравного протеїну.

З метою створення більш ефективної азотовмісної небілкової добавки для жуйних тварин нами була розроблена відповідна технологія, яка лягла в основу одержання кормової добавки "Метди".

відгодівлі жуйних тварин

Був проведений цілий комплекс  фізіолого-біологічних досліджень використання кормової добавки «Метди» в умовах господарства Закарпатського НДІ агропромислового виробництва (с. Велика Бакта) – низинна зона Закарпаття; та в умовах дослідного господарства (с. Нижні Ворота) – гірська зона Закарпаття.

Результати проведених багаторічних досліджень свідчать про високу ефективність поповнення дефіциту протеїну в раціонах молодняка великої рогатої худоби за рахунок повільно діючої синтетичної азотовмісної добавки “Метди”.

Згодовування “Метди” сприяє підвищенню енергії росту у відгодівельного і ростучого молодняка великої рогатої худоби, здешевленню корму та покращенню забійних якостей тварин.
Поповнення дефіциту протеїну в раціоні відгодівельного молодняка великої рогатої худоби за рахунок азоту повільнодіючої в рубці азотовмісної сполуки “Метди” є більш ефективним, ніж при використанні звичайного карбаміду.