КАРПАТХІМ

Кормова добавка "Метди"

Важливе місце у відгодівлі жуйних тварин займає природній протеїн.

Для його поповнення в раціоні жуйних тварин використовують небілкові синтетичні азотовмісні речовини: карбамід, біурет, диамонійфосфат, амонію сульфат, вуглеамонійні солі, тощо.
Найбільш широкого застосування в практиці відгодівлі жуйних тварин знайшов карбамід. В звичайних умовах ним поповнюють або замінюють 20-35% перетравного протеїну.

В той же час, при його згодовуванні жуйним тваринам необхідно витримувати відповідні умови:

  • адаптація мікрофлори передшлунків;
  • згодовування в декілька прийомів;
  • забезпечення легкодоступною енергією і т. д.

відгодівлі жуйних тваринЦе викликано тим, що карбамід в середовищі рубця швидко гідролізується до аміаку і вуглекислого газу. Тому при використанні карбаміду і інших вище згаданих синтетичних речовин для цілей відгодівлі, однією з важливих проблем є розробка заходів, що запобігають швидкому гідролізу таких речовин в рубці і утворенню аміаку, а отже і отруєнню тварин.

Крім цього, мікроорганізми передшлунків найкраще використовують аміак для синтезу білків свого тіла при визначено невеликій його концентрації (8-27 мг%).

При високій концентрації в рубці аміак інтенсивно всмоктується в кров і, головним чином, у печінці перетворюється в сечовину, яка частково повертається в рубець через його стінку, а більшою мірою (від 50 до 70%) виділяється з організму з сечею, тобто непродуктивно губиться.

Випробувано велику кількість різних засобів сповільнюючих інтенсивність гідролізу карбаміду та інших синтетичних азотовмісних речовин (САР) в передшлунках шляхом інгібіції уреази або зниження розчинності азотних сполук і створення умов для кращої утилізації аміаку мікроорганізмами. До них відносяться препарати, які пригнічують активність рубцевих ензимів, і, перш за все, уреази: ацетогідрооксанова кислота, фтористий натрій, нітрати, солі важких металів. Проте жоден з цих засобів не знайшов широкого практичного застосування. Для більш ефективного використання небілкових синтетичних азотовмісних сполук у практичній годівлі жуйних розроблені різні фізико-хімічні способи підготовки карбамідовмісних кормів до згодовування.

До основних із них відносяться:

З метою створення більш ефективної азотовмісної небілкової добавки для жуйних тварин нами була розроблена відповідна технологія, яка лягла в основу одержання кормової добавки "Метди".

Був проведений цілий комплекс  фізіолого-біологічних досліджень використання кормової добавки «Метди» в умовах господарства Закарпатського НДІ агропромислового виробництва (с. Велика Бакта) – низинна зона Закарпаття; та в умовах дослідного господарства (с. Нижні Ворота) – гірська зона Закарпаття.

Результати проведених багаторічних досліджень свідчать про високу ефективність поповнення дефіциту протеїну в раціонах молодняка великої рогатої худоби за рахунок повільно діючої синтетичної азотовмісної добавки “Метди”.

відгодівлі жуйних тваринЗгодовування “Метди” сприяє підвищенню енергії росту у відгодівельного і ростучого молодняка великої рогатої худоби, здешевленню корму та покращенню забійних якостей тварин.
Поповнення дефіциту протеїну в раціоні відгодівельного молодняка великої рогатої худоби за рахунок азоту повільнодіючої в рубці азотовмісної сполуки “Метди” є більш ефективним, ніж при використанні звичайного карбаміду.

Ефект “Метди” зумовлений на 60-70% нижчим ступенем швидкості його гідролізу в рубцевому середовищі порівняно з карбамідом. Відсутній негативний вплив згодовування “Метди” на показники вуглеводно-жирового і мінерального обміну в крові молодняка худоби.
Економічна ефективність від використання “Метди” в раціоні  молодняка великої рогатої худоби складає 2400-2700 гривень на одну голову.

Технологія виробництва  кормової добавки "Метди" є інтелектуальною власністю ТОВ "Карпатхім".

Кормова добавка "Метди" 1KARPATHIMНа базі використання кормової добавки “Метди” було розроблено та зареєстровано 2 авторські свідоцтва “Спосіб годівлі жуйних тварин”, “Корм для жуйних тварин”, що підтверджується відповідними документами про захист прав на інтелектуальну власність.